Om oss

Föräldrakooperativet Vetekornet ligger mitt i Toltorpsdalen i Mölndal, i en gammal charmig villa med egen trädgård. Där har vi funnits sedan 1987.

Vi har en liten barngrupp och hög personaltäthet. Vår strävan är att skapa en trygg och stimulerande miljö med utgångspunkt i förskolans läroplan. Vårt mål är att varje barn ska få tid och möjlighet att utvecklas i sin egen takt tillsammans med andra barn. För att uppnå detta arbetar vi med barnen både i liten och stor grupp:

I den lilla gruppen får barnet det stöd, den uppmärksamhet och den stimulans som krävs för att skapa grundtrygghet och goda förutsättningar för vidare utveckling. Här ges tid till att lära känna varandra genom lek och aktivitet.

I den stora gruppen arbetar vi med att alla skall känna tillhörighet och trygghet. Detta gör vi genom gemensamma samlingar med mycket lek, sång och musik. Vi har även ansvarsroller, vilket innebär att barnen får olika uppgifter i syfte att stärka ansvars- och gruppkänslan.

Vetekornet startade 1987 som en kristen förskola. På den tiden var både personalen och de flesta av familjerna på Vetekornet troende, varpå verksamheten följaktligen präglades av detta. Vetekornet har dock aldrig tillhört någon församling eller kyrka, utan stått fri att formulera sina egna stadgar och verksamhet (läs mer om vår kristna profil under Vanliga frågor).

På Vetekornet arbetar vi mycket med hur vi är mot varandra. Vi talar väl om varandra och är aktsamma om våra saker och miljön. På detta sätt skapas ett respektfullt klimat och en harmonisk barngrupp. Skillnaden märks så fort man kommer innanför planket!