Kooperativ

Att ha sitt barn på Vetekornet innebär ett något större engagemang jämfört med att låta barnet gå på en vanlig förskola. Samtidigt ger detta engagemang mycket tillbaka, både i form av stora möjligheter att påverka sitt barns vardag och i form av goda vänner i de andra föräldrarna. Vi arbetar tillsammans för en god sak och för de flesta av oss känns det både riktigt och väldigt roligt. Vad innebär då denna föräldramedverkan?

 

Städning

Lokaler där små barn (och vuxna med för den delen) vistas varje dag behöver städas regelbundet, och Vetekornet är inget undantag. Istället för att lägga pengarna på att köpa lokalvård har vi för ökad kvalitet valt en hög personaltäthet i barngruppen. Städningen sköts således av förskolans familjer och innebär dammsugning, städning av toaletter samt våtmoppning i kök, hall och badrum varje dag och kan med lite rutin klaras av på drygt en timmes tid av en person (kortare tid om man är två). Varje familj får ansvar för städningen ungefär 2 städveckor per termin. Det står varje familj fritt att byta städdagar med varandra för att undvika fem städdagar i rad. Under familjeveckorna ingår det också att ha ansvar för barngruppen under de två timmar varje måndagseftermiddag då hela personalen samlas för pedagogisk planering. Matlagning och inköp ingår inte i familjeveckan, vilket det gör på en del andra föräldrakooperativ – vi har istället anlitat en cateringfirma som sköter detta.

Styrelsen

Vetekornet drivs i form av ekonomisk förening och har alltså en styrelse bestående av sex föräldrar som sammanträder ca 1 kväll per månad. Personalrepresentant finns med och styrelsen få en god inblick i verksamheten. De familjer som tar styrelseansvar blir avlastade från en del av städningen för att kompensera för den tid de lägger ner. Att vara med i styrelsen är både lärorikt och roligt och det är lite av grejen med ett föräldrakooperativ att få vara delaktig i besluten.

Ansvarsområden

Förutom styrelsearbete och städning finns det en del andra uppgifter som behöver uträttas, t ex vissa inköp (dock ej mat!), löneadministration, marknadsföra Vetekornet till nya familjer, kontakt med kommunen, planera familjeveckor, arrangera utflykter och fester mm. Detta fördelar vi oss föräldrar emellan i form av ansvarsområden.

Arbetsdagar

Veckostädningen brukar utföras bra eftersom vi föräldrar gärna vill att våra barn ska ha en ren förskola, men den är ganska översiktlig och ibland behöver det följaktligen storstädas. Därför brukar vi boka in en helg per termin för gemensam städning eller trädgårdsarbete eller andra lite större sysslor som passar bra att göra många tillsammans. Någon brukar få i uppdrag att ordna mat (t ex korv med bröd) och de här dagarna brukar bli kanontrevliga! Att jobba tillsammans ger gemenskap och man får en god chans att lära känna de andra föräldrarna på barnens förskola.

Föreningsmöten

En gång om året är det föreningsstämma, enligt stadgarna, och den infaller i början av året. På hösten brukar vi ha ett extra föreningsmöte där vi tar upp frågor som blivit aktuella. Information och inflytande är viktigt och på våra möten får alla lov att göra sin stämma hörd.

Fester och utflykter

Grejen med föräldrakooperativ är, förutom inflytande och insyn, att man lära känna de andra familjerna. Det behöver inte betyda att man blir jättenära med varandra, men det är tryggt och skönt att veta vilka de andra är och känna igen alla människor som rör sig i och kring barnens förskola. Att samarbeta i styrelse och på arbetsdagar är en sak, men ibland vill vi också bara ha roligt och trevligt tillsammans. Därför anordnar vi utflykter för hela familjen och vi försöker också fixa barnfria föräldrafester ibland. När man var yngre var det häftigt med föräldrafria fester, men nu när man blivit förälder kan man ibland längta efter lite vuxengemenskap… Vi är ett gäng föräldrar med barn i liknande ålder och liknande situation på många sätt, men vi är också olika vilket gör att det brukar bli spännande och intressanta sammankomster när vi ses!