Vanliga frågor

Är det mycket jobb att vara med i föräldrakooperativet Vetekornet?

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ kräver en viss arbetsinsats: Vetekornet har i jämförelse med många andra kooperativ inte någon betungande arbetsbörda – vi föräldrar kan dessutom alla skriva under på att allt är värt det när vi ser vad barnen får för de insatser vi gör: en mindre barngrupp, högre personaltäthet, en personlig relation familjerna emellan och en välskött förskola helt enkelt!

Kontakta oss gärna för en närmare beskrivning av vad det innebär att som familj vara delaktiga i vår förskola.

Det här med kristen profil – vad handlar det om?

Vetekornet är en av Mölndals äldsta privata förskolor och startades redan 1987 – ursprungligen som en kristen förskola, vilket också uttrycks i föreningens stadgar. Dessa har dock reviderats över tid, och den kristna profilen är idag anpassad till att återspegla det svenska samhället i stort: vi välkomnar alla och envar, oavsett religion, tro eller icke-tro och målsättningen är inte att ”kristna” barnen. Idag har vi en mångfald av livsåskådningar hos våra familjer och personal. Vår värdegrund utgår från vänlighet, respekt och gott kamratskap – egenskaper och beteenden som uppskattas av alla människor. I just Vetekornets fall exemplifieras denna värdegrund med historier hämtade från kristendomen, t.ex. lägger vi extra fokus på att förklara för de äldre barnen varför vi firar kristna högtider som påsk och jul.

På vilket sätt har jag som förälder insyn och möjlighet att påverka mitt barns tid i förskolan?

Som medlem i kooperativet har du en mycket god insyn i hur tillgångar investeras och disponeras. Är till exempel ditt barns kost en viktig fråga för dig? Ja, då finns alla möjligheter att påverka vilken typ av mat som kommer att serveras under flera viktiga år av ditt barns uppväxt. Detta gäller för alla delar av verksamheten – det är vi medlemmar som utgör Vetekornet.

Genom alla gemensamma aktiviteter kommer du att lära känna förskolan, personalen, de andra föräldrarna och barnen. Det är en god känsla i magen när barnen på förskolan hälsar på dig vid namn, och att ha god insyn i hur verksamheten bedrivs. Som medlem i ett föräldrakooperativ delar du på många sätt ditt barns förskoleupplevelse.