Om det Pedagogiska
Utevistelse/utemiljö

Vi prioriterar att komma ut minst en gång per dag.  I förskolans trädgård får barnen tillgång till klätterlek i lekställning och natur. Sand och vattenlek i vår sandlåda och lekstuga. Vi vårdar trädgården tillsammans genom att t ex plantera blommor och vattna. Vi lär barnen att vara rädda om växterna.  Ibland går vi till skogen där barnen får möjlighet att gå i kuperad terräng, bygga kojor, klättra i träd och följa naturens årstidsväxlingar.  I övrigt gör vi olika utflykter såsom till Bifrostkyrkan och Zoobutiken (vi har ett akvarium). Vi går på teater, konserter och Mölndals kulturverkstad. Genom att vi gör detta får barnen lära känna och vårda sin närmiljö, frisk luft, utveckla sin motorik. Barnen får också knyta kontakter genom våra besök och utflykter. De får också del av kulturell verksamhet.

Samarbete med hem och förskoleklass

Vi dokumenterar barnens tid på Vetekornet. Varje barn har en egen pärm där vi samlar material såsom teckningar, foton, månadsbrev. Varje termin erbjuder vi föräldrarna ett utvecklingssamtal och vi har också ett föräldramöte varje termin. Vi brukar arrangera utflykter och fester tillsammans med föräldrarna. Vi har varit i Himleriket-Fun Park utanför Varberg, Borås Djurpark och även varit i Slottskogen. Vi har vår/sommar-fest då barnen sjunger och vi fikar tillsammans. Vi samarbetar med de skolor som är aktuella för våra 6-åringar.

Föräldrakooperativet Vetekornet ligger mitt i Toltorpsdalen i Mölndal, i en gammal charmig villa med egen trädgård. Där har vi funnits sedan 1987.


Vi har en liten barngrupp och hög personaltäthet. Vår strävan är att skapa en trygg och stimulerande miljö med utgångspunkt i förskolans läroplan. Vårt mål är att varje barn ska få tid och möjlighet att utvecklas i sin egen takt tillsammans med andra barn. För att uppnå detta arbetar vi med barnen både i liten och stor grupp:


I den lilla gruppen får barnet det stöd, den uppmärksamhet och den stimulans som krävs för att skapa grundtrygghet och goda förutsättningar för vidare utveckling. Här ges tid till att lära känna varandra genom lek och aktivitet.


I den stora gruppen arbetar vi med att alla skall känna tillhörighet och trygghet. Detta gör vi genom gemensamma samlingar med mycket lek, sång och musik. Vi har även ansvarsroller, vilket innebär att barnen får olika uppgifter i syfte att stärka ansvars- och gruppkänslan.

        

Vetekornet startade 1987 som en kristen förskola. På den tiden var både personalen och de flesta av familjerna på Vetekornet troende, varpå verksamheten följaktligen präglades av detta. Vetekornet har dock aldrig tillhört någon församling eller kyrka, utan stått fri att formulera sina egna stadgar och verksamhet. (Läs mer om vår kristna profil under Vanliga frågor>)


På Vetekornet arbetar vi mycket med hur vi är mot varandra. Vi talar väl om varandra och är aktsamma om våra saker och miljön. På detta sätt skapas ett respektfullt klimat och en harmonisk barngrupp. Skillnaden märks så fort man kommer innanför planket!

om det pedagogiska
om förskolan
Vetekornets pedagogiska verksamhet vilar tryggt på Vetekornets värdegrund. Konsekvensen blir en verksamhet där varje barn ses som unikt och värdefullt och där man arbetar för att barnen ska få växa tillsammans i gruppen. Detta konkretiseras i samlingar, aktiviteter och samarbete med såväl hem som förskoleklass.


Samling

Vi samlar alla barnen till en gemensam samling varje dag. På denna samling får barnen möjlighet att själva bli sedda och observera vilka barn som inte är närvarande. Vi sjunger olika sånger, bl a namnsången, rörelsesången och ramsor. Vi har också sång & rytmik-samling samt bibelsamling.  Gemensamt för dessa samlingar är att barnen får möjlighet att träna sitt språk, lyssna och vänta på sin tur. Vi tycker att det är viktigt att barnen får träna på att prata i grupp och att lyssna på varandra.


Sång & rytmik
På sång och rytmiksamlingen sjunger vi med olika teman och vi spelar även med rytmikinstrument. På denna samling får barnen träna sin motorik och kroppsuppfattning och möjlighet att uttrycka sin kreativa förmåga i sången.  Vi tar även in externa influenser med utbildare inom sång, dans och rytmik.


Skapande
I vår skapande verksamhet får barnen möjlighet att pröva på olika material och tekniker. Här får barnen uttrycka sin skaparglädje och utveckla sin kreativa förmåga. Finmotoriken utvecklas också i denna aktivitet.
 

Leken
Vi har både fri och planerad lek.  I den fria leken vill vi ge barnen möjlighet att få leka en längre stund utan avbrott. Vi arbetar mycket med att barnen ska reflektera över sina handlingar i leken och ta konsekvensen av sin handling.  I den planerade leken får barnen lära sig regler i t ex spel och gemensamma lekar.  I leken utvecklar barnen sin fantasi och bearbetar upplevelser, lär sig visa hänsyn, turtagande, konflikthantering och utvecklar sin empatiska förmåga samt sitt språk.
 
Vetekornet
föräldrakooperativet
+46 (0)31 828341
Logga Inhttp://www.vetekornet.com/Vetekornet_Medlemmar/Vetekornet___Medlemmar.htmlshapeimage_13_link_0
hemForaldrakooperativet_Vetekornet.htmlshapeimage_14_link_0
ansökVetekornet___ansok.htmlshapeimage_15_link_0
kontaktVetekornet___Kontakt.htmlshapeimage_16_link_0
kooperativVetekornet___Att_Vara_Foralder_pa_Vetekornet.htmlshapeimage_17_link_0
personalVetekornet___Personal.htmlshapeimage_18_link_0
galleriVetekornet___Galleri.htmlshapeimage_19_link_0
om ossshapeimage_20_link_0
FAQVetekornet___Vanliga_fragor.htmlshapeimage_21_link_0

© vetekornet.com 2016

KONTAKTVetekornet___Kontakt.htmlshapeimage_22_link_0